Our sponsors

ISP är tacksamma för det finansiella stöd som erhålls från organisationerna listade nedan. Förutom dessa ger våra Svenska samarbetspartners  "in-kind" bidrag till aktiviteterna, vilket vi också är ytterst tacksamma för.

Stockholms universitet

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet ger också finansiellt stöd till ISP. Detta stöd används till forskargrupper i kemi och fysik vid National University of Laos, samt till aktiviteter som syftar till att skapa ett Panafrikanskt center för matematik i östra Afrika.